Bình Thuận phấn đấu đạt chỉ tiêu 9800 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030

0531 01 1

Bình Thuận phấn đấu đạt chỉ tiêu 9800 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 3/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”. Trong đó, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giám sát việc triển khai thực hiện Đề án nhằm đảm bảo mục tiêu đã đề ra.

0531 01
Khu NƠXH cho công nhân tại Khu Công nghiệp Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ công khai, giới thiệu quỹ đất NƠXH cho các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Quy hoạch, bố trí các dự án NƠXH, nhà ở công nhân độc lập quy mô lớn tại các vị trí phù hợp, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Với quan điểm phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, là trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức của người làm quản lý Nhà nước, của xã hội, của các doanh nghiệp và của người dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương phải quan tâm, có trách nhiệm, quyết liệt thúc đẩy phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp tỉnh. Các chủ thể có liên quan phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn và xác định việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà công nhân là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu cụ thể đó là: phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ trên địa bàn tỉnh hoàn thành khoảng 9.800 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành khoảng 5.600 căn; giai đoạn 2025 – 2030 hoàn thành khoảng 4.200 căn.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Bình Thuận đã xác định hàng loạt giải pháp như, hoàn thành việc lập, sửa đổi, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Lập, phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 đảm bảo nhu cầu của địa phương.

Theo đó, Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 vừa được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt trước đó thì diện tích NƠXH cần xây dựng trong năm nay khoảng 184 nghìn m2, tỉnh sẽ cần 25,03ha đất và hơn 1.200 tỷ đồng cho chỉ tiêu này.

Đánh Giá Bài Viết

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh