Những quy định cần biết về việc xây nhà ở trên đất nông nghiệp

  • Hồ Bảo Duy bởi Hồ Bảo Duy
  • 9 tháng trước
  • Tin tức
  • 0
NHUNG QUY DINH CAN BIET VE XAY NHA TREN DAT NONG NGHIEP 1

Việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp có được phép hay không? Những quy định cần biết về việc xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp là gì? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để nắm được thông tin.

Không được xây nhà ở trên đất nông nghiệp

Căn cứ vào Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau:

– Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

– Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

– Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, một trong những nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải thực hiện là sử dụng đất đúng mục đích.

Cách xây nhà trên đất nông nghiệp

Nếu muốn xây nhà trên đất nông nghiệp thì việc trước tiên cần thực hiện xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân chỉ được chuyển đất nông nghiệp sang đất ở nếu được UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) nơi có đất cho phép.

Đánh Giá Bài Viết

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh