La Gi

quy hoach tong the binh thuan

Phan Thiết và La Gi có vai trò như thế nào trong mạng lưới đô thị của Bình Thuận những năm tới?

Theo quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2030, TP. Phan Thiết và thị xã La Gi đóng vai trò hạt nhân trong việc hình thành mạng lưới đô thị trên địa bàn. Đặc biệt, La Gi sẽ chuyển mình để là thành phố thứ 2 của Bình Thuận. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 – 2030,...

Compare listings

So sánh