Đất 5% là gì, có được cấp sổ đỏ không?

  • Hồ Bảo Duy bởi Hồ Bảo Duy
  • 8 tháng trước
  • Tin tức
  • 0
dat cong ich 1

Đất 5% là gì?

Đất 5% hay đất công ích 5% (không quá 5%) là tên thường gọi của loại đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của địa phương. Đây là tên gọi trước kia do hợp tác xã trích phần trăm quỹ đất hợp tác xã hoặc các hộ dân sau khi đưa đất vào hợp tác xã thì được giữ lại phần trăm giao cho nhân dân được tự chủ phát triển kinh tế.

Như vậy có thể hiểu đất 5% là quỹ đất nông nghiệp lấy từ đất trông cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để sử dụng vào các mục đích sau:

– Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm: Công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa và các công trình công cộng khác theo quy định của UBND cấp tỉnh;

– Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng;

– Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Ngoài việc được sử dụng đất công ích thông qua sử dụng các công trình công cộng thì hộ gia đình, cá nhân tại địa phương được thuê công ích để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá nếu sau khi xây dựng công trình công cộng, bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương mà chưa sử dụng hết. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân tại địa phương được thuê đất công ích để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá, thời hạn sử dụng đất với mỗi lần thuê không quá 05 năm, khi hết thời gian thuê mà có nhu cầu sử dụng thì tiếp tục làm đơn để thuê đất.

Đất 5% có được cấp sổ đỏ không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, đất công ích 5% sẽ không được cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, khi hết thời hạn sử dụng đất công ích mà địa phương không thu hồi lại đất; hộ gia đình, cá nhân vẫn sử dụng ổn định, không có tranh chấp thì có thể nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 100 Luật Đất đai 2013.

5/5 - (1 bình chọn)

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh