Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 02/2024

  • Hồ Bảo Duy bởi Hồ Bảo Duy
  • 5 tháng trước
  • Tin tức
  • 0
Bảng giá xây dựng mới nhà ở tại Hòa Bình

1. Tiền Giang áp dụng quy định mới về bồi thường thiệt hại cây trồng, thủy sản khi thu hồi đất

Từ ngày 09/02/2024, Quyết định 06/2024/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, nguyên tắc xác định bồi thường như sau:

– Đối với cây trồng

+ Cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất.

+ Cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

+ Cây trồng chưa thu hoạch (kể cả cây làm kiểng, làm cảnh) nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại.

+ Cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

– Đối với vật nuôi là thủy sản

+ Vật nuôi là thủy sản tại thời điểm thu hồi đất mà chưa đến thời kỳ thu hoạch trong điều kiện không thể di chuyển sang nơi khác để tiếp tục nuôi cho đến thu hoạch thì được bồi thường thiệt hại thực tế do phải thu hoạch sớm.

+ Vật nuôi là thủy sản tại thời điểm thu hồi đất mà có thể di chuyển được đến nơi khác để tiếp tục nuôi cho đến thu hoạch thì được bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra.

– Trường hợp không được bồi thường về cây trồng, vật nuôi là thủy sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

+ Cây trồng, vật nuôi là thủy sản được tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

+ Vật nuôi là thủy sản mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không phải bồi thường.

+ Cây trồng, vật nuôi là thủy sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai năm 2013.

– Đơn giá bồi thường

+ Đơn giá bồi thường cây trồng trên địa bàn tỉnh: theo Phụ lục I ban hành kèm theo 06/2024/QĐ-UBND.

+ Đơn giá bồi thường nêu trên là cơ sở để thực hiện bồi thường thiệt hại cho từng dự án cụ thể (có xem xét, điều chỉnh đơn giá bồi thường cho phù hợp với tình hình biến động giá thực tế).

+ Đơn giá bồi thường các loại cây trồng khác (không có trong Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 06/2024/QĐ-UBND), đơn giá di chuyển (nếu có): Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện căn cứ tình trạng sinh trưởng của từng loại cây để xem xét, quyết định đơn giá bồi thường cho từng loại cây trồng cụ thể (việc xác định đơn giá bồi thường có thể dựa trên sự tương đồng về giá trị với các loại cây trồng đã được quy định đơn giá bồi thường) của dự án tại thời điểm thu hồi đất.

2. Hòa Bình sửa đổi bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Từ ngày 01/02/2024, Quyết định 02/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở (Phụ lục số 01); bảng giá xây dựng mới xưởng sản xuất, nhà kho (Phụ lục số 02); bảng giá xây dựng mới nhà chăn nuôi, nhà ươm, nhà tạm (Phụ lục số 05).

Bảng giá xây dựng mới nhà ở tại Hòa Bình
Bảng giá xây dựng mới nhà ở tại Hòa Bình

3. Bình Thuận quy định mới về ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật

Theo Quyết định 02/2024/QĐ-UBND của UBND Bình Thuận, từ ngày 01/02/2024, việc ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật được thực hiện như sau:

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập, ban thực hiện cưỡng chế tổ chức họp và tham mưu cho chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

– Nội dung quyết định cưỡng chế phải đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ của người bị cưỡng chế; thông tin thửa đất, diện tích đất, vị trí thửa đất, nơi đất tọa lạc để đảm bảo thi hành cưỡng chế đúng đối tượng.

5/5 - (1 bình chọn)

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Mục Lục