binh duong phat trien cac khu cong nghiep theo huong ben vung 20660
Hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Báo Bình Dương) 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, trên địa bàn tỉnh có 34 khu công nghiệp đã được phê duyệt, với tổng diện tích quy hoạch 14.790 ha. Đến nay, tỉnh đã thành lập 29 khu công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch trên 12.662 ha. Trong đó, có 27 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 10.962 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 87,4%. Ngoài một số khu công nghiệp đã được lấp đầy 100% diện tích, chủ đầu tư các khu công nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhanh chóng xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án thứ cấp.

Theo ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, để tăng sức cạnh tranh, tỉnh Bình Dương đang tập trung thu hút vào các khu công nghiệp được quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ triển khai, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp ngày càng hiện đại; sớm hình thành khu công nghiệp khoa học công nghệ; tiếp tục chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp. Trong giai đoạn tới công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương sẽ có sự chuyển biến tích cực, thực chất hơn, chọn lọc hơn theo hướng chuyên biệt, sinh thái, thông minh và sẽ tạo sức hút mới.

Theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, tỉnh tiếp tục xác định lấy công nghiệp làm nền tảng, là khâu đột phá, mà hạt nhân chính là xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp gắn với đô thị hóa. Quan điểm nhất quán của tỉnh là xây dựng khu công nghiệp nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, lợi thế vượt trội của Bình Dương so với các địa phương khác chính là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp có tính kết nối liên vùng, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện Bình Dương đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác, khai thác thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để chủ động đón dòng vốn đầu tư mới.

Bình Dương cũng đang khẩn trương nghiên cứu và thành lập Khu công nghiệp khoa học công nghệ do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – Công ty Cổ phần (Becamex IDC Corp) làm chủ đầu tư. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện và triển khai hoạt động Khu công nghiệp VSIP III và Khu công nghiệp Cây Trường sẽ cung cấp thêm 1.700 ha đất. Mục tiêu của năm 2022, tỉnh Bình Dương sẽ cho thuê và cho thuê lại đất từ 100 ha – 150 ha; thu hút từ 1,2 tỷ USD đến 1,3 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài và từ 1.100 tỷ đồng đến 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Trong giai đoạn 2020- 2025, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu phát triển các khu công nghiệp bền vững theo mô hình “3 trong 1” (khu công nghiệp – khu đô thị – khu dịch vụ) với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

Được biết, những năm qua, tỉnh Bình Dương đã tập trung thu hút nguồn lực đầu tư, xây dựng phát triển hạ tầng các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ, xử lý triệt để nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn, yêu cầu các chủ đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường. Để phát triển công nghiệp bền vững, tạo bước đột phá sản xuất, hạ tầng mang tính nền tảng cho việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư có giá trị gia tăng cao, tạo tiền đề cho sản xuất công nghệ cao, Bình Dương đã triển khai xây dựng Đề án “Vùng đổi mới sáng tạo”, trong đó xây dựng Khu công nghiệp khoa học công nghệ tại Bàu Bàng. Theo đề án, trong giai đoạn mới, Bình Dương định vị một phân khúc mới, đó là phát triển công nghiệp gắn liền với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để công nghiệp phát triển bền vững, là địa chỉ tin cậy, hấp dẫn các nhà đầu tư, thời gian qua tỉnh đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách về phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh việc tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bình Dương đã tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút các tập đoàn lớn, uy tín và có thương hiệu hợp tác, đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghiệp 4.0